THE STRUCTURE OF BOTANICAL DISPLAYS IN KREMENETS BOTANICAL GARDEN

A. M. Lisnichuk, N. B. Hutsalo

Abstract


The findings of the systematic analysis of Kremenets Botanical Garden displays are given. For the purpose of maintaining, optimizing and arranging plant compositions, the ecological and biomorphological features of species have been clarified.
The flora of botanical expositions includes 272 species of 3 divisions, 5 classes, 66 families, 138 genera. The systematic analysis demonstrated a numerous representation of the Magnoliophyta division by the number of families (56, 84.9 %), genera (120, 87.6 %) and species (205, 75.4 %), of which Magnoliópsida contains 172 species (63.2 %), with Liliopsida containing 33 species (12.1 %). The Pinophyta division is represented by 6 families, 13 genera, and 62 species (22.8 %). The Polypodiophyta division has smaller numbers – 4 families, 4 genera, and 5 species (1.8 %). According to Ch. C. Raunkiær’s classification, decorative cultures are present in 5 life forms. The Phanerophytes play a significant role in the expositions’ design; their percentage is 48.1 % (131 species). According to the classification of I. G. Serebriakov in the structure of display there are 8 types, which are dominated by herbaceous plants (89 species, 32.7 %). According to ecological indicators, 5 types of ecomorphs have been identified: the heliomorph, the hygromorph, the thermomorph, the acidomorph, and the tropomorph. Among them heliophytes (165 species, 60.7 %), mesophytes (97 species, 35.7 %), microthermophytes (265 species, 97.4 %), subacidophiles (96 species, 35.3 %), and mesotrophs (230 species, 84.5 %) are dominant. It is established that the displays on the territory of the Botanical Garden are stable cultural phytocenoses (or close to that), which function in specific conditions. For the purpose of optimizing botanical expositions, it is advisable to expand the range of ornamental plants.

Keywords


taxonomic composition; biomorphological and ecological features; botanical expositions

References


Hutsalo I. A., Vilivchuk N. B. Ekolohichni osoblyvosti kultyvariv ekspozytsiinykh dilianok u Kremenetskomu botanichnomu sadu. Ternopilski biolohichni chytannia – Ternopil Bioscience – 2017: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, prysviachenoi 20-richchiu zasnuvannia naukovoho fakhovoho vydannia Ukrainy "Naukovi zapysky TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia Biolohiia". Red. kol.: M. M. Barna (vidp. red.) ta in. Ternopil : TOV «Terno-hraf», 2017. S. 46–50. [in Ukrainian]

Hutsalo I. A., Vilivchuk N. B., Kravchuk R. V. Kompozytsiini osoblyvosti ekspozytsiinoi zony Kremenetskoho botanichnoho sadu. LitterisetArtibus: novi horyzonty: zbirnyk naukovykh statei. Vypusk I / [za zah. red. R. O. Dubrovskoho]. Khmelnytskyi : FOP Tsiupak A. A., 2017. S. 33–39. [in Ukrainian]

Didukh Ya. P., Pliuta P. H., Protopopova V. V., Yermolenko V. M., Korotchenko I. A., Karkutsiiev H. M., Burda R. I. Ekoflora Ukrainy / vidpov. red. Ya. P. Didukh. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 2000. 65 s. [in Ukrainian]

Lisnichuk A. M., Onuk L. L., pereklad na anhl. Chyk D. Ch. Vademekum. Kremenetskyi botanichnyi sad. Ternopil : Ternohraf, 2018. 144 s., il. [in Ukrainian]

Lisnichuk A. M., Panasenko R. S. Osoblyvosti formuvannia ekspozytsii shpylkovykh roslyn u Kremenetskomu botanichnomu sadu. Henofond kolektsii botanichnykh sadiv i dendroparkiv – zaporuka stalykh fitotsenoziv v umovakh klimatychnykh zmin: zb. st. mizhnar. nauk. konf., prysviach. 150-richchiu Botanichnoho sadu im. akad. V. I. Lypskoho ONU im. I. I. Mechnykova. Odesa : ONU, 2017. S. 86–89. [in Ukrainian]

Lisnichuk A. M., Shchuryk R. S. Perspektyvy stvorennia ekspozytsii vytkykh roslyn u Kremenetskomu botanichnomu sadu. Introduktsiia roslyn na pochatku KhKhI stolittia: dosiahnennia i perspektyvy rozvytku doslidzhen: materialy mizhnar. nauk. konf., prysviach. 70-richchiu Natsionalnoho botanichnoho sadu im. M. M. Hryshka NANU (m. Kyiv, 19–21 veresnia 2005 r.). Kyiv : Ukrainskyi fitosozolohichnyi tsentr, 2005. S. 189–190. [in Ukrainian]

Panasenko R. S., Lisnichuk A. M. Predstavnyky rodu Juniperus L. v kolektsii ta ekspozytsiiakh Kremenetskoho botanichnoho sadu. Introduktsiia roslyn, zberezhennia ta zbahachennia bioriznomanittia v botanichnykh sadakh ta dendroparkakh: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii prysviachenoi 80-richchiu vid dnia zasnuvannia Natsionalnoho botanichnoho sadu im. M. M. Hryshka (15–17 veresnia 2015 r.). Kyiv : Fitosotsiotsentr, 2015. S.190–191. [in Ukrainian]

Sharov S. V., Osadchyi V. V. Bazy danykh ta informatsiini systemy: navch. posib. Melitopol : Vyd-vo MDPU im. B. Khmelnytskoho, 2014. 352 s. [in Ukrainian]

Sheljag-Sosonko Ju. R., Diduh Ja. P., Molchanov E. F. Gosudarstvennyj zapovednik "Mys Mart'jan". Kiїv : Naukova dumka, 1985. 255 s. [in Russian]
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.20.3-4.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 A. M. Lisnichuk, N. B. Hutsalo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.