DYNAMICS OF ACCUMULATION AND REVERSE OF DIFFERENT FORMS OF CARBOHYDRATES IN EGGPLANTS’ ORGANS UNDER THE EFFECTS OF GROWTH STIMULATORS

V. V. Rohach

Abstract


The research demonstrated that treatment of eggplant of Diamond variety with 1-NAA, GA3 and 6-BAP growth stimulators affect the growth and quantitative indices of the leaf apparatus. The study proved that GA3 increased the height plant by average of 16.3%. All drugs increased the number of plant leaves, the mass of their wet matter and the area of the leaf surface. GA3 turned out to be the most powerful.
The study showed that during the growing season there was an outflow of sugars, mainly due to reducing forms from the vegetative organs to the fruits in the experiment as well as in the control. It was investigated that the content of starch grew in roots during vegetation, in fruits in the first part of vegetation and declined in stems and leaves. Growth stimulators contributed to the accumulation of assimilates in vegetative organs in the first half of the growing season and increased their outflow to the fruits in the second half of the vegetation. All drugs increased the accumulation of sugars and starch in the fruits during the growing season. Such changes in the processes of accumulation and redistribution of carbohydrates have contributed to crop yields.

Keywords


Solanum melongena L.; growth stimulators; leaf apparatus; donor-acceptor ratios; carbohydrates; productivity

References


Biolohichno aktyvni rechovyny v roslynnytstvi / Hrytsaienko Z. M., Ponomarenko S. P., Karpenko V. P., Leontiuk I. B. – K. : ZAT «NIChLAVA», 2008. – 352 s. (in Ukrainian).

Dospekhov B. A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy) / B. A. Dospekhov. – M. : Al'ians, 2011. – 352s. (in Russian).

Dumanchuk N. Ya. Rist i vrozhaynist' morkvy i pasternaka za dii rehuliatoriv rostu ivinu ta emistymu S : avtoref. dys. … kand. biol. nauk : 03.00.12 / N. Ya. Dumanchuk. – L'viv, 2004.– 20 s. (in Russian).

Zholobak G.M. Vliianie prirodnykh reguliatorov rosta na azotnoe pitanie rasteniy / G.M. Zholobak, I.N. Gudkov // Fiziologicheskie osnovy povysheniia effektivnosti mineral'nogo pitaniia rasteniy. – K.: Naukova dumka, 1987. – S. 31-48. (in Russian).

Kazakov Ie. O. Metodolohichni osnovy postanovky eksperymentu z fiziolohii roslyn / Ie. O. Kazakov. – K. : Fitosotsiotsentr, 2000. – 272 s. (in Ukrainian).

Kiriziy D. A. Fotosintez i rost rasteniy v aspekte donorno-aktseptornykh otnosheniy / D. A. Kiriziy. – K. : Logos, 2004. – 191 s. (in Russian).

Kur’iata V. H. Fizioloho-biokhimichni mekhanizmy dii retardantiv i etylenprodutsentiv na roslyny iahidnykh kul'tur : dys. … doktora biol. nauk : 03.00.12 / Kur’iata Volodymyr Hryhorovych. – K., 1999. – 318 s. (in Ukrainian).

Morhun V. V. Problema rehuliatoriv rostu u sviti ta ii vyrishennia v Ukraini / V. V. Morhun, V. K. Yavors'ka, I. V. Drahovoz // Fyzyolohyia y byokhymyia kul't. rastenyy. – 2002. – T. 34, No5. – S. 371-375. (in Ukrainian).

Polyvanyy S. V. Fiziolohichni osnovy zastosuvannia modyfikatoriv hormonal'noho kompleksu dlia rehuliatsii produktsiynoho protsesu maku oliynoho : monohrafiia / Polyvanyy S. V., Kur’iata V. H. – Vinnytsia : TVORY, 2016. – 145 s. (in Ukrainian).

Pochinok Kh. N. Metody biokhimicheskogo analiza rasteniy / Pochinok Kh. N. – K. : Nauk. dumka, 1976. – 334 s. (in Russian).

Primenenie reguliatorov rosta rasteniy v sel'skokhoziaystvennom proizvodstve: sb. nauch. tr. / [redkol. : L. M. Derzhavin]. – M.: TsINAO, 1985. – 119 s. (in Russian).

Reguliatsiia rosta, razvitiia i produktivnosti rasteniy : mezhdunar. nauch. konf., 9-11 noiabria 1999 g. : materialy konf. / N. A. Laman (red. kol.). – Minsk, 1999. – 247 s. (in Russian).

Rohach T. I. Nakopychennia ta pererozpodil vuhlevodiv i azotovmisnykh spoluk mizh orhanamy roslyn soniashnyka v ontohenezi za dii khlormekvatkhlorydu / Rohach T. I., Kur’iata V. H. // Zb. nauk. prats' VNAU. – 2011. – No 8 (48). – S. 49-54. (in Ukrainian).

Sakalo V. D. Reguliatsiia emistimom S i betastimulinom metabolizma sakharozy i produktivnosti sakharnoy svekly / V. D. Sakalo, S. P. Ponomarenko, V. M. Kurchiy // Agrokhimiia. – 2001. – No 10. – S. 49-55. (in Russian).

Sakalo V. D. Vliianie betastimulina na uglevodnyy obmen sakharnoy svekly, vyrashchivaemoy na vysokom fone mineral'nogo pitaniia / V. L. Sakalo, I. U. Marchuk, V. M. Kurchiy // Fiziologiia i biokhimiia kul't. rasteniy. – 2008. – T. 40, No 5. – S. 418-425. (in Russian).

Sakalo V. D. Vliianie predposevnoy obrabotki semian sakharnoy svekly reguliatorami rosta na metabolizm sakharozy i produktivnost' / V. D. Sakalo, V. M. Kurchiy // Fiziologiia i biokhimiia kul't. rasteniy. – 2002. – T. 34, No 2. – S. 113-120. (in Russian).

Khodanits'ka O. O. Diia khlormekvatkhlorydu i treptolemu na morfohenez, produktyvnist' i zhyrnokyslotnyy sklad nasinnia l'onu oliynoho : dys. … kandydata s.-h. nauk : 03.00.12 / Khodanits'ka Olena Oleksandrivna. – Uman', 2014. – 151 s. (in Ukrainian).

Ahmed W. Comparative evaluation of plant growth regulators for preventing premature fruit drop and improving fruit quality parameters in ‘Dusehri’ mango / W. Ahmed, F. M. Tahir, I. A. Rajwana, S. A. Raza, H. U. Asad // International Journal of Fruit Science. – 2012. – V. 12, № 4. – Р. 372-389. doi: 10.1080/15538362.2012.679175

Rai R. K. Exogenous application of ethrel and gibberellic acid stimulates physiological growth of late planted sugarcane with short growth period in sub-tropical India / R. K. Rai, N. Tripathi, D. Gautam, P. Singh // Journal of Plant Growth Regulation. – 2017. – V. 36, № 2. – P. 472–486. doi.org/10.1007/s00344-016-9655-5

Roa A. R. Effect of 2,4-D on fruit sugar accumulation and invertase activity in sweet orange cv. Salustiana / A. R. Roa, A. García-Luís, J. L. G. Barcena, C. M. Huguet // Australian Journal of Crop Science. – 2015. – V. 9, № 2. – P. 105-111.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.2.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 V. V. Rohach

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.