HISTOLOGICAL FEATURES OF STOMACH WALL IN METABOLIC SYNDROME

M. S. Kaznacheevа

Abstract


The article discusses the histological component of the metabolic syndrome, reveals the main pathomorphological processes of the gastric wall that accompanies it. The histological features of changes of the microcirculatory channel and glandular epithelium of the gastric mucosa during metabolic syndrome are given. The histological changes of lymphoid formations and features of cellular immune response of gastric mucosal components in patients with metabolic syndrome are characterized. As a result of the analysis of literary sources the following conclusions were formed:
1) the most significant changes in the wall of the stomach during the development of MS are the mucous and submucosal membranes of the cardiac, fundal and portal sections, as the most active layers of the gastric wall in the functional plan;
2) endothelial cell swelling, destruction of superficial mucocytes, destruction of gastric holes, change of permeability and barrier function of the walls of microvessels, spasm and dilation of arterioles, reversible increase of permeability of venules and capillary walls are observed in MS;
3) the characteristic feature of MS is an increase in the number of macrophages and mast cells, which causes the release into the perivascular intercellular substance of plasmocytes and lymphocytes from the gaps of microvessels;
4) since the reaction of the glandular component of the gastric mucosa is a reflection of the compensatory-restorative mechanisms occurring in MS, the most characteristic is the decrease in the number of cardiac exocrinocytes and P-cells, an increase in the number of parietal and goblet cells, EC and EC cells. The reactive changes in exocrinocytes are reflected in the differences in the metric parameters of the external diameter of the gland, the diameter of the lumen, and the height of the epitheliocytes.

Keywords


metabolic syndrome; microcirculatory channel; glandular epithelium; mucous membrane

References


Hostieva Z.V. Aktual'nist' kompleksnoho likuvannia khvorykh iz zakhvoriuvanniamy parodonta na tli metabolichnoho syndromu / Z.V. Hostieva // Probl. osteolohii. – 2016. – No 1. – S. 51 – 56.

Abaturov A.E. Gastroenterologicheskie aspekty metabolicheskogo sindroma v detskom vozraste / A.E. Abaturov // Zdorov'ia Ukraїni. – 2012. – No 3 (22). – S. 13-15.

Dontsov A.V. Gendernye osobennosti metabolicheskogo sindroma v pozhilom vozraste: obzor literatury / A. V. Dontsov, L. V. Vasil'eva // Uspekhi gerontologii. – 2013. – T. 26, No 1. – S. 105-110.

Mosiy H.Ie. Otsinka vplyvu bal'neoterapii kurortu Truskavets' na pokaznyky obminu lipidiv, vuhlevodiv u khvorykh z metabolichnym syndromom / H.Ie. Mosiy // Medychna hidrolohiia ta reabilitatsiia. — 2006. — T. 4, No 1. — S. 26-30.

Bodnar P.M. Metabolichnyy syndrom (ohliad literatury) / P.M. Bodnar, L.O.Kononenko, H.P. Mykhal'chyshyn, V.O. Kononenko // Zhurn. AMN Ukrainy. – 2000. – No 6 (4). – S. 677–685.

Man'kovskyy B.N. Metabolichnyy syndrom: rozpovsiudzhenist', diahnostyka, pryntsypy terapii / B.N. Man'kovskyy // Mystetstvo likuvannia. – 2005. – No 9. – S. 30–33.

Zhuravlev, Iu.I. Vzaimosviazi mediko-sotsial'nykh pokazateley i pishchevogo povedeniia patsientov s metabolicheskim sindromom i faktorami riska serdechno-sosudistykh zabolevaniy / Iu. I. Zhuravlev, V. N. Tkhorikova, P. A. Sheptun // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Meditsina. Farmatsiia. 2013. – T. 24, No 25 (168). – S. 20-24.

Bilash S.M. Morfofunktsional'na kharakterystyka strukturnykh komponentiv shlunku intaktnykh shchuriv ta pry vvedenni kriokonservovanoi platsenty na tli hostroho eksperymental'noho zapalennia : avtoref. dys ... d-ra biol. nauk / S. M. Bilash. – Ternopil', 2013. – 36 s.

Solovyova H. A. Porushennia mikrotsyrkuliatsii slyzovoi obolonky shlunka u patsiientiv z eroziiamy shlunka pry zakhvoriuvanniakh zhovchovyvidnykh shliakhiv / H. A. Solovyova, O. H. Kuryk // Patolohiia. – 2012. - No 2. – S. 87-91.

Simonova O. V. Osoblyvosti stanu verkhnikh viddiliv shlunkovo-kyshkovoho traktu za danymy endoskopichnoho doslidzhennia u khvorykh na khronichnyy kryptohennyy hepatyt i tsyroz pechinky / O. V. Simonova, L. Ya. Mel'nychenko, V. B. Yahmur // Hastroenterolohiia. – 2013. - No 2. – S. 53-58.

Zviagintseva, T. D. Metabolicheskiy sindrom i organy pishchevareniia / T. D. Zviagintseva, A. I. Chernobay; Khar'kovskaia med. akademiia poslediplomnogo obrazovaniia // Suchasni medichni tekhnologії. – 2010. - No2. – S. 110-113.

Kolesnykova E.V. Hepatohenni erozyvno-vyrazkovi urazhennia shlunka: kliniko-biokhimichne, imunolohichne ta mikrobiolohichne obhruntuvannia likuvannia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk / E.V. Kolesnykova. — Dnipropetrovs'k, 2008. — 20 s.

Lubiako, E.A. Metabolycheskyy syndrom: sovremennыy vzhliad / E. A. Lubiako // Vestnyk uhrovedenyia. – 2014. - No 1 (16). – S. 154-158.

Mamedov, M. N. Dyahnostyka y lechenye narushenyy lypydnoho obmena u detey y podrostkov / M. N. Mamedov, A. V. Kontsevaia, N. M. Akhmedzhanov // Kardyolohyia. – 2009. – T. 49, No 9. – S. 72-79.

Mamedov, M. N. Эpydemyolohycheskye aspektы metabolycheskoho syndroma / M. N. Mamedov, R. H. Ohanov // Kardyolohyia. – 2004. – T. 44, No 9. – S.4 8.

Metabolycheskyy syndrom / pod red. V. Fonseky ; per. s anhl. N. A. Mykhaylovoy. – Moskva, 2011. – 272 s . - Per. yzd. : Metabolic Syndrome / ed. by Vivian Fonseca. – Oxford, 2008.

Chernыshov, V. A. Postpyshchevaia lypemyia y vospalenye: vzaymosviaz' s obrazom zhyzny y metabolycheskym syndromom / V. A. Chernыshov, L. V. Bohun // Sovremennaia hastroэnterolohyia. – 2013. - No 2 (70). – S. 130-137.

Metabolycheskyy syndrom /pod red. H. E. Roytberha. – Moskva, 2007. – 223 s.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.2.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 M. S. Kaznacheevа

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.