CONTENT OF PHOSPHOLIPIDES IN CARP BY SURFACTORY ACTIVE SUBSTANCES

M. G. Yachna, O. B. Meched, O. P. Tretyak, B. V. Yakovenko

Abstract


The biological laws of adaptation of fish to the action of surfactants are studied. Changes in the content of phospholipids in the gills, brain, liver and skeletal muscle of the scaly carp (Cyprinus carpio L.) under the influence of sodium lauryl sulfate and nonphosphate synthetic detergent have been studied.
Ambiguous mediated changes in indicators were identified under the action of toxicants. Such changes can be caused by both the direct action of surfactants on the body of hydrobionts and the peculiar restructuring of the lipid bichar in the direction of counteracting the influence of toxicants.
With the experimental introduction of sodium lauryl sulfate-containing synthetic detergent and non-phosphate synthetic detergent into aquarium water, changes in the activity of phospholipids occur in all test tissues of the carp.
When applying lauryl sulfate, we observe almost uniform effect on all investigated fabrics.
With the tendency to increase, we observe indicators in the brain and white muscles, but with a tendency to decrease in the liver and gills.
As for the effect of lauryl sulfate on the tissue, we observe the greatest importance in the liver tissues and uniform effect on the white muscle, brain and gills of the carp.

Keywords


carp; phospholipids; skeletal muscle; gills; liver; brain; sodium lauryl sulfate; synthetic detergents; surfactants

References


Abrosimov S.S. Izmeneniia fiziologo-khimicheskikh pokazateley molodi donskoy sterliadi pri tempanii / [Abrosimov S.S., Abrosimov K.S.] // Ekologiia zhivotnykh. – 2011,No2. s.63-68

Hrabovs'ka O. S. Biolohichnyy vplyv poverkhnevo aktyvnykh rechovyn na zhyvyy orhanizm / [O.S. Hrabovs'ka, S. S. Hrabovs'kyy, V. V. Kaplins'kyy ta in.] // Biolohiia tvaryn. –– 2006.–– 8, No 1/2. –– S. 63––71.

Davydov O. N. Rol' gidrobiontov v onkoekologicheskom monitoringe/ O. N. Davydov, N. M. Isaeva, L. Ia. Kurovskaia// Nauk.zap. – Ternopіl. derzh. ped. un-tu. Serіia: Bіologіia. – 2001. – T. 4, No15. – S. 41–42.

Klimov A. N. Obmen lipidov i lipoproteidov i ego narusheniia / A. N. Klimov, A. N. Nikul'cheva. –SPb.: Piter-kom., 1999. – 512 c.

Kondrakhin I. P. Metody veterinarnoy klinicheskoy laboratornoy diagnostiki / I. P. Kondrakhin. – Moskva: KolosS, 2004. – 520 s.

Meerson F. Z. Osnovnye zakonomernosti individual'noy adaptatsii / Fiziologiia adaptatsionnykh protsessov / F. Z. Meerson. – M.: Nauka, 1986. – 76 c.

Orel N. M. Biokhimiia lipidov / N. M. Orel. – Minsk, 2007. – 37 c.

Romanenko V. D. Mekhanizmy temperaturnoy akklimatsii ryb/ Romanenko V.O. M., Solomatina V. D. – K.: Naukova dumka, 1991. – 192 c.

Severin S. E. Praktikum po biokhimii / S. E. Severin, G. A. Solov'eva. – Moskva: Izd-vo MGU, 1989. – 509 s.

Senyk Yu. I. Zminy lipidnoho skladu tkanyn prisnovodnykhrybzadiitsynkutakadmiiu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. biol. nauk: spets. 03.00.04 «Biokhimiia» / Yu.I. Senyk. — L'viv, 2015. — 18 s.11. Shakhmaev N. K. Vliianie margantsa na obmen lipidov/ N. K. Shakhmaev// Khimicheskoe i biokhimicheskoe okislenie sistem, soderzhashchikh elementy. – Cheliabinsk. – 1979. – S. 40–41.

Shul'man G. E. DGK i nenasyshchennost' lipidov u ryb/ G. E. Shul'man, T. G. Iuneva// Gidrobiol. zhurn. – 1990. – T. 26, No6. – S. 50–55.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.2.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 M. G. Yachna, O. B. Meched, O. P. Tretyak, B. V. Yakovenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.