INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON THE PECULIARITIES OF THE REDISTRIBUTION OF ELEMENTS OF INORGANIC NUTRITION AND PRODUCTIVITY OF OIL POPPY PLANTS

S. V. Polyvanyi

Abstract


In the conditions of the field experiment, the effect of chlormequat chloride, treptolem and a complex of treptolem and chlormequat chloride on the morphological features and the accumulation and redistribution of nitrogen, phosphorus and potassium in oil poppy plants are studied. It is established that the treatment of poppy plants with growth regulators caused an increase in the stem branching, an increase in the number, area and mass of leaves. The treatment with treptolem, chormequat chloride, a complex of the preparations led to thickening of the basic assimilation tissue of the leaf chlorenchyme due to the growth of its cells. As a result of these changes in the photosynthetic apparatus, the donor potential of oil poppy plants was substantially increased. Due to the increased stem branching under the action of preparations, there was an additional number of new attracting centres – pods. This led to the redistribution of elements of inorganic nutrients towards the fruit formation.


Keywords


Papaver somniferum L., plant growth regulators, mesostructure of leaves, morphogenesis, elements of mineral nutrition, productivity

References


Vereshchagin A.G. Shestnadtsatyy Mezhdunarodnyy simpozium po lipidam rasteniy (1-4 iiunia 2004 g., Budapesht, Vengriia) / A.G. Vereshchagin // Fiziologiia rasteniy. –– 2005. –– T. 52, No 3. –– S. 467––474. (in Russian).

Huliaiev B.I. Vplyv khlormekvatkhlorydu ta esteronu na zasvoiennia tsukrovym buriakom elementiv mineral'noho zhyvlennia / B.I. Huliaiev, A.B. Karlova, D.A. Kiriziy // Fyzyolohyia y byokhymyia kul't. rastenyy. –– 2007. –– T. 39, No 5. –– S. 401––408. (in Ukrainian).

Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy) / B. A. Dospekhov. –– M.: Al'ians, 2011. –– 352 s. (in Russian).

Kazakov Ie.O. Metodolohichni osnovy postanovky eksperymentu z fiziolohii roslyn / Ie.O. Kazakov. –– K.: Fitosotsiotsentr, 2000. –– 272 s. (in Ukrainian).

Kolisnyk A. V. Vplyv N-oksydiv pirydynu (ivinu i trymanu) ta kinetynu na azotnyy metabolizm pshenytsi / A. V. Kolisnyk, M. V. Draha, S. A. Shumik, M. M. Musiienko // Fyzyolohyia y byokhymyia kul't. rastenyy. –– 2000. –– T. 32. –– No 5. –– S. 394––400. (in Ukrainian).

Kur’iata V. H. Retardanty –– modyfikatory hormonal'noho statusu roslyn / Kur’iata V. H. // Fiziolohiia roslyn: problemy ta perspektyvy rozvytku. Kyiv. –– 2009. –– T. 1. –– S. 565––589. (in Ukrainian).

Kur’iata V. H. Fizioloho-biokhimichni mekhanizmy dii retardantiv i etylenprodutsentiv na roslyny iahidnykh kul'tur : dys. … doktora biol. nauk : 03.00.12 / Kur’iata Volodymyr Hryhorovych. –– K., 1999. –– 318 s. (in Ukrainian).

Kur'iata V. G. Deystvie retardantov na mezostrukturu list'ev maliny / V. G. Kur'iata // Fiziologiia i biokhimiia kul't. rasteniy. –– 1998. –– T. 30, No 2. –– S. 144––149. (in Russian).

Metody biokhimicheskogo issledovaniia rasteniy / [A. I. Ermakov, V. V. Arasimovich, N. P. Iarosh i dr.]; pod red. A. I. Ermakova. –– [3-e izd., pererab., dop.]. –– L. : Agropromizdat, Leningr. otd-nie, 1987. –– 430 s. (in Russian).

Persikova T. F. Produktivnost' liupina uzkolistogo v usloviiakh Belarusi / T. F. Persikova, A.R. Tsyganov, A. V. Kakshintsev. –– Minsk : IVTs Minfina, 2006. –– 179 s. (in Russian).

Prusakova L. D. Sinteticheskie reguliatory ontogeneza rasteniy / L. D. Prusakova, S. I. Chizhova // Prirodnye i sinteticheskie reguliatory ontogeneza rasteniy ; pod red. N. I. Iakushkinoy. –– M. –– No 2. –– 1990. –– S. 84––124. (in Russian).

Rohach V. V. Diia retardantiv na morfohenez, produktyvnist' i sklad vyshchykh zhyrnykh kyslot olii ripaku / V. V. Rohach, V. H. Kur’iata, S. V. Polyvanyy. –– Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», 2016. –– 156 s. (in Ukrainian).

Rohach V. V. Nakopychennia i pererozpodil vuhlevodiv i azotovmisnykh spoluk mizh orhanamy roslyn ripaku v ontohenezi za dii khlormekvatkhlorydu / V. V. Rohach // Ahrobiolohiia –– 2010. –– Vyp. 4 (80). –– S. 45––50. (in Ukrainian).

Rohach T. I. Nakopychennia ta pererozpodil vuhlevodiv i azotovmisnykh spoluk mizh orhanamy roslyn soniashnyka v ontohenezi za dii khlormekvatkhlorydu / Rohach T. I., Kur’iata V. H. // Zb. nauk. prats' VNAU. –– 2011. –– No 8 (48). –– S. 49––54. (in Ukrainian).

Sakalo V. D. Reguliatsiia emistimom S i betastimulinom metabolizma sakharozy i produktivnosti sakharnoy svekly / V. D. Sakalo, S. P. Ponomarenko, V. M. Kurchiy // Agrokhimiia. –– 2001. –– No 10. –– S. 49––55. (in Russian).

Tkachuk O. O. Diia retardantiv na morfohenez, period spokoiu i produktyvnist' kartopli: monohrafiia / O. O. Tkachuk, V. H. Kur'iata. –– Vinnytsia, TOV «Nilan-LTD», 2015. –– 152 s. (in Ukrainian).

Shevchuk O. A. Nakopychennia ta pererozpodil elementiv mineral'noho zhyvlennia u vehetatyvnykh orhanakh roslyn tsukrovoho buriaka za dii retardantiv / O. A. Shevchuk, V. H. Kur’iata // Zbirnyk naukovykh prats' VDAU. –– Vinnytsia, 2007. –– Vyp. 32. –– S. 18––26. (in Ukrainian).

Shliakhy rehuliuvannia funktsiy mikrobnykh uhrupovan' gruntu v aspekti biolohizatsii zemlerobstva i stiykoho rozvytku ahroekosystem / H. O. Iutyns'ka // Sil's'kohospodars'ka mikrobiolohiia: Mizhvid. temat. nauk. zb. –– Chernihiv. –– 2006. –– Vyp. 3. –– S. 7––18. (in Ukrainian).

Carvalho M. E. A. Are plant growth retardants a strategy to decrease lodging and increase yield of sunflower / M. E. A. Carvalho, C. P. R. Castro // Comunicata Scientiae. –– 2016. –– 7 (1). –– Р. 154––164.

Kasem M. M. Studding the Influence of Some Growth Retardants as a Chemical Mower on Ryegrass (Lolium perenne L.) / M. M. Kasem, // Journal of Plant Sciences. –– 2015. –– 3 (5). –– P. 255––258.

Kumar, S. Paclobutrazol treatment as a potential strategy for higher seed and oil yield in field-grown Camelina sativa L. // G. Sreenivas, A. Guha // Crantz. BSK Research Notes. –– 2012. –– 5(1). –– P. 1––13.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.1.18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 S. V. Polyvanyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.