THE CONTENT OF FERUM, MANGAN, COBALT, ZINC AND COPPER IN THE ORGANISM OF FISHES FROM RIVERS SERET, STRYPA AND ZOLOTA LYPA

B. Z Lyavrin, V. O. Khomenchuk, V. Z. Kurant

Abstract


The content of individual metals in carp, crucian carp, perch and pike tissues from small rivers of Western Podillya is investigated. It is shown, that for different metals there are individual patterns of accumulation in different tissues of the organism. However, the general tendencies that determine cellular transformations in fish are: tissue-specific cell localization, due to their morphology, chemical composition and membrane activity; chemical activity of metal ion, especially complexing ability with proteins and low molecular weight metabolites; concentration of ions, which affects the total ionic homeostasis in the organism. The maximum level of accumulation of the Mangan, Ferum and Copper in the tissues of fishes from Strypa, Cobalt, and Zinc in the tissues of fishes from Seret river is noted. In the Zolota Lypa river, in the vast majority of cases, accumulation of the minimum amount of metals in tissues of investigated species of fish took place, which may be due to the low bioavailability of metals for both predatory fish and benthophages.

Pollution of internal reservoirs, including fishing, is one of the limiting factors for the functioning of aquatic ecosystems and their bioproductivity. The study of physiological and biochemical mechanisms of accumulation and distribution of metals in fish tissues under conditions of contamination of water ecosystems is one of the main conditions for the development of effective means of increasing the organism's resistance to new conditions of existence.


Keywords


Ferum, Mangan, Cobalt, Zinc, Copper, accumulation, fish, small rivers

References


Analiz okremykh hidrokhimichnykh pokaznykiv deiakykh malykh richok Zakhidnoho Podillia / Byiak V. Ya., Liavrin B. Z., Khomenchuk V. O., Kurant V.Z. Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. 2010. No 4 (45). S. 115—121. (in Ukrainian).

Vorob'ev V.I. Mikroelementy i ikh primenenie v rybovodstve. M.: Pishchevaia promyshlennost', 1979. 183 s. (in Russian).

Galicheva E. E. Egorova M.N. Vliianie mikroelementov kobal'ta, tsinka, molibdena pri vvedenii ikh v korm na rybovodnye i fiziologicheskie pokazateli segoletkov karpa. Industrial'nye metody rybovodstva : nauchn.trudy VNShPRKh. M., 1972. Vyp. 1. S. 46—60. (in Russian).

Iskra T. D. Vliianie tsinka, margantsa i medi na funktsional'noe sostoianie gibrida pestrogo i belogo tolstolobikov i karpa v rannem ontogeneze v usloviiakh pravoberezh'ia r. Volgi Saratovskoy oblasti : avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. biolog. nauk : 03.00.13. Astrakhan', 2002. 23 s. (in Russian).

Kurant V.Z. Rol' bilkovoho obminu v adaptatsii ryb do dii ioniv vazhkykh metaliv: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. biol. nauk: 03.00.10. K., 2003. – 38 c. (in Ukrainian).

Lakin G. F. Biometriia: uchebnoe posobie dlia biol. spets. vuzov. M.: Vyssh. shk., 1990. 352c. (In Russian).

Linnik P.N., Nabivanets V.I. Formy migratsii metallov v presnykh poverkhnostnykh vodakh. L.: Gidrometeoizdat, 1986. 270 s. (in Russian).

Meliakina E. I. Ekologo-fiziologicheskie osobennosti vidovykh adaptatsiy karpovykh ryb k nizkomu urovniu mikroelementov v vodnykh ekosistemakh : avtoref. diss. na soiskanie uch. stepeni kand. biol. nauk : 03.00.18. Astrakhan', 1984. 19 s. (in Russian).

Nikanorov A.M., Zhulidov A.V., Pokarzhevskiy A.D. Biomonitoring tiazhelykh metallov v presnovodnykh ekosistemakh. L.: Gidrometeoizdat, 1985. 144 s. (in Russian).

Rabcheniuk O.O., Khomenchuk V.O., Kurant V.Z. Ferum u vodnykh ekosystemakh: formy znakhodzhennia, biolohichne znachennia ta toksychnist' dlia ryb. Naukovi zapysky TNPU im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. 2016. No3–4 (67). S. 77–89. (in Ukrainian).

Khomenchuk V.O. Biokhimichni osoblyvosti pronyknennia i rozpodilu deiakykh vazhkykh metaliv v orhanizmi koropa luskatoho: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. biol. nauk: 03.00.04. – L'viv, 2003. – 18 s. (in Ukrainian).

Khukhrianskiy V. G., Tsyganenko A.Ia., Pavlenko N.V. Khimiia biogennykh elementov. K.: Vyshcha shkola. 1990. 207 s. (in Russian).

Bury N. R., Walker P.A., Glover C.N. Nutritive metal uptake in teleost fish. J. Exp. Biol. 2003. Vol. 206. P. 11—23.

Calamari D. R. Influences of water hardness on cadmium toxicity to Salmo gairdneri Rich. Water Research. 1980. Vol. 14. P. 1421—1426.

Clearwater S.J., Baskin S.J., Wood C.M. Gastrointestinal uptake and distribution of copper in rainbow trout. J. Exp. Biol. 2000. Vol. 203. P. 2455-2466.

Cousins R. J. Absorption, transport and hepatic metabolism of copper and zinc: special reference to metallothionein and ceruloplasmin. Physiol. Rev. 1985. Vol.65. Р. 238–309.

Eichenberger E. The interrelation between essentiality and toxicity of metals in the aquatic ecosystem. Metal ions in biological systems. New-York and Basel, 1982. Vol.20. P.67 100.

Fish Physiology: Homeostasis and Toxicology of Essential Metals / by Chris M. Wood. Academic Press, 2011. — 520 p.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.1.14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 B. Z Lyavrin, V. O. Khomenchuk, V. Z. Kurant

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.