MORPHO-BIOLOGICAL PUSA CHARACTERISTICS OF THE DNEPR-BUG STOCK SYSTEM

K. N. Gеina

Abstract


The article provides information on the current biological status of the commercial herds of the Puzanka (Alosa caspia tanaica, G., 1901) Dnieper-Bug estuary system. Meristic, plastic signs are analyzed, sexual dimorphism and structural characteristics of the herd are determined.


Keywords


Dnieper-Bug estuary system, puzanov, plastic, meristic features, herd structure

References


Ekolohichni transformatsii richkovykh hidroekosystem ta aktual'ni problemy rybnoho hospodarstva / I.M. Sherman, K.M. Heyna, S.V. Kutishchev, P.S. Kutishchev // Rybohospodars'ka nauka Ukrainy. –– 2013. - No 4. –– S. 5––16. (in Ukrainian).

Svetovidov A.N. Sel'devye (Clupeidae) // Fauna SSSR. Ryby. –– M. –– L.: Izd-vo AN SSSR, 1952. -2, Vyp. 1. –– 331 s. (in Russian).

Zalevskiy S.V. Biologiia i promysel puzanka Dneprovsko-Bugskogo limana (Alosa caspia nordmanni Antipa) // Avtoref.dis…kand.biol.nauk. –– Kiev, 1955. –– 15 s. (in Russian).

Zalevskiy S.V. O morfoologicheskikh i biologicheskikh osobennostiakh puzanka Dneprovsko-Bugskogo limana // Zool.zhurn. –– T. 32. –– Vyp. 8. –– 1958. –– S. 1195––1198. (in Russian).

Zalevskiy S.V. O plodovitosti puzanka Alosa caspia nordmanni Antipa // Vopr.ikhtiologii, 1960. –– Vyp.14. –– S. 81––86. (in Russian).

Vladimirov V.I. Usloviia razmnozheniia ryb v nizhnem Dnepre i Kakhovskoe gidrostroitel'stvo. –– K.: Izd-vo AN USSR, 1955. –– 148 s. (in Russian).

Pavlov P.Y. Oseledtsevi rodu Alosa pivnichno-zakhidnoi chastyny Chornoho moria. –– K.: Vyd-vo AN URSR, 1959. –– 252 s. (in Ukrainian).

Pavlov P.I. Sovremennoe sostoianie zapasov promyslovykh ryb nizhnego Dnepra i Dneprovsko-Bugskogo limana i ikh okhrana. –– Kiev, 1964. Rukopis' dep. v VINITI, No27-64 dep. –– 268 s. (in Russian).

Shcherbukha A.Ya. Morfolohichni vlastyvosti puzanka Alosa caspia tanaika nation nordmanni Antipa z ponyzzia Pivdennoho Buhu // Biolohiia ta morfolohiia ryb ta sanitarno-biolohichnyy rezhym prisnykh vodoym Ukrainy. –– K.: Naukova dumka, 1966. –– S. 156––159. (in Ukrainian).

Pravdin I.F. Rukovodstvo po izucheniiu ryb. – M.: Pishchevaia promyshlennost', 1966. ––375 s. (in Russian).

Briuzgin V.L. Metody izucheniia rosta ryb po cheshue, kostiam i otolitam. –– Kiev: Naukova dumka, 1969. –– 187 s. (in Russian).

Chugunova N.I. Rukovodstvo po izucheniiu vozrasta i rosta ryb. –– M., –– 1959. –– 164 s. (in Russian).

Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy. –– K.: IRH UAAN, 1998. –– 47 s. (in Ukrainian).

Plokhinskiy N.A. Algoritmy biometrii. –– M.: Izd-vo MGU, 1980. –– 150s. (in Russian).

Aksiutina Z.M. Elementy matematicheskoy otsenki rezul'tatov nabliudeniy v biologicheskikh i rybokhoziaystvennykh issledovaniiakh. –– M.: Pishchevaia promyshlennost', 1968. ––289 s. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.1.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 K. N. Gеina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.