BIOLOGICAL PURIFICATION OF WATER OBJECTS FROM 137Cs

O. M. Mikheyev, O. V. Lapan, S. M. Madzhd

Abstract


A mobile bio plateau design has been developed for water’s bodies purification from radionuclides. To construct bio plateau chemically inert floating material was used as the substrate granular foam on top of which the seeds of higher terrestrial plants were placed. Constructed bio plateau on the 9th day of incubation were placed into tanks with a solution of 137Cs to study the cleaning efficiency of terrestrial plants to the aquatic environment. Once a day, the solution of 137Cs was poured into Marinelli's vessel to determine the specific activity of the radionuclide using a gamma spectrometer. A comparative study of the cleaning efficiency of terrestrial plants of the aquatic environment on the example of 137Cs ions has been carried out. The results of mathematical modeling of the dynamics of accumulation of radioactive cesium in the “experimental reservoir – bio plateau” system was presented.


Keywords


phyto-deactivation, bio plateau, terrestrial plants, 137Cs

References


Volkova O.M. Parametry rozpodilu radionuklidiv u vodoymakh riznoho trofichnoho statusu / O.M. Volkova, V. V. Beliaiev, O. O. Parkhomenko, S. P. Pryshliak // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytoriy. – 2014. – No 11. – S. 127-132. (in Ukrainian).

Vplyv radionuklidnoho zabrudnennia na hidrobiontiv zony vidchuzhennia. Radionuklidy u vodnykh ekosystemakh Ukrainy / M.I.Kuz'menko, V.D.Romanenko, V.V.Derevets' i in. - K.: Chornobyl'-interinform, 2001. – 318 s. (in Ukrainian).

Romanenko V.D. Hidroekolohichna bezpeka atomnoi enerhetyky Ukrainy / V.D. Romanenko, M.I. Kuz'menko, S.O. Afanas'iev, D.I. Hudkov, P.M. Lynnyk, O.O. Protasov, V.M. Tymchenko, V.I. Yuryshynets', V.M. Yakushyn // ISSN 0372-6436. Visn. NAN Ukrainy. – 2012. – No 6. – S. 41-51. (in Ukrainian).

Kutlakhmedov Yu.A.,Petrusenko V.P. Analiz efektyvnosti kontrzakhodiv dlia zakhystu ekosystem na skhylovykh landshaftakh metodom kamernykh modeley. Visnyk Natsional'noho aviatsiynoho universytetu. – 2006. – No 4. – S. 163–165. (in Ukrainian).

Madzhd S.M. Dosvid ekspluatatsii hidrofitnykh sporud v Ukraini ta sviti // Naukoiemni tekhnolohii. – 2016. – No2. – S. 228–231. (in Ukrainian).

Mirzoieva N.Yu. Potoky mihratsii i deponuvannia pisliaavariynykh radionuklidiv 90Sr i137Cs u riznykh rayonakh Chornoho moria (elementy bioheokhimichnykh tsykliv) / N. Yu. Mirzoieva, S. B. Hulin, S.I. Arkhipova, N. F. Korkishko, L. V. Mihal', I. M. Mosieychenko, I. H. Sydorov //Naukovi pratsi [Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser.: Tekhnohenna bezpeka. – 2013. – T. 210, Vyp. 198. – S. 45-51.

Mikhieiev O.M. Adaptatsiia hidrofitnoi systemy dlia ochystky stichnykh vod pidpryiemstv tsyvil'noi aviatsii / O.M. Mikhieiev, S.M. Madzhd, O.I. Semenova, T.I. Dmytrukha // Khimiia i tekhnolohiia vody. – 2015. – No3 – S.574–581. (in Ukrainian).

Krot Yu.H. Vыsshye rastenyia v byotekhnolohyy ochystky poverkhnostnыkh y stochnыkh vod // Hydrobyol. zhurn. – 2006. – 42, No1. – S. 47–61. (in Russian).

Oksyiuk O. P. Byoplato y eho prymenenye na kanalakh / O.P. Oksyiuk, H.N. Oleynyk // Hydrotekhnyka y melyoratsyia. – 1990. – No8. – S. 66–70. (in Russian).

Yammer D.A. Designing constructed wetlands system to treat agricultural nonpointsource pollution // Ecol. Eng. – 1992. – 1. – P. 49–82.

Wolverton B., Duffer W. Microorganisms and higher plants for wastewater treatment / B. Wolverton, W. Duffer // J. Envirin. Qual. – 1998. – 12. – P. 236–242.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.1.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 O. M. Mikheyev, O. V. Lapan, S. M. Madzhd

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.