THE INFLUENCE OF AMMONIUM NITROGEN ON THE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF YOUNG PRUSSIAN CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO B.)

K. Kofonov, O. S. Potrokhov, O. G. Zinkovskiy

Abstract


The influence of elevated ammonium nitrogen concentrations on the physiological and biochemical state of young Prussian carp (Carassius auratus gibelio B.) has been studied. It was established that fish under the influence of increased concentrations of ammonium nitrogen in water is in a state of chronic toxic stress. At the same time, their biochemical state changes significantly. Stress reactions increase the intensity of metabolic processes in the muscles and gills of Prussian carp, accompanied by the use of a significant amount of energy-intensive compounds, in particular glycogen and protein, to adequately provide energy to counteract the harmful effects of the toxicant. First, as the concentration of ammonium ions increases a slight increase in protein content occurs, followed by a decrease in the tissues of the muscles and gills, with a decrease in the content of glycogen in them. This indicates an increase in the development of stress reactions, as the main mechanisms of protection, the prevention of toxicity and related energy costs associated with these processes. With chronic effects of increased concentration of ammonium nitrogen, glucose levels in blood plasma increase due to the cleavage of glycogen.

Changes in the activity of energy metabolism enzymes (LDH and SDH) in fish tissues during prolonged exposure to high concentrations of toxicants indicate a partial transition of metabolism to anaerobic processes. These reactions are characterize the course of metabolic processes aimed at fish adaptation to environmental conditions.


Keywords


prussian carp, fish juvenile, ammonium nitrogen, adaptation, protein, lipids, glycogen, glucose, LDH, SDH

References


Bulatova A.A. Antropogennoe vozdeystvie na okruzhaiushchuiu sredu i zdorov'e cheloveka / A.A. Bulatova, N.K. Antropova // Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitiia. Mat. VI mezhdunar. nauch.– prakt. konf. (Cheboksary, 20 noiab. 2015 g.). –– Cheboksary: TsNS «Interaktiv plius», 2015. –– S. 236––237. (in Russian).

Dudnyk S.V. Vodna toksykolohiia: osnovni teoretychni polozhennia ta ikhnie praktychne zastosuvannia, [Monohrafiia] / S.V. Dudnyk, M.Yu. Ievtushenko. –– K.: Vyd-vo Ukrains'koho fitosotsiolohichnoho tsentru, 2013. –– 297 s. (in Ukrainian).

Khil'chevs'kyy V.K. Hidroekolohichnyy stan baseynu richky Ros' / [V.K. Khil'chevs'kyy, S.M. Kurylo, S.S. Dubniak ta in.]. –– K.: Nika-Tsentr, 2009. –– 115 s. (in Ukrainian).

Dziubenko O.V. Ekolohichnyy stan malykh richok Livoberezhnoi Ukrainy / O.V. Dziubenko, A.V. Mozharovs'ka // Molodyy vchenyy. –– 2017. –– No 2. –– S.4––7. (in Ukrainian).

Alabaster J.S. Water quality criteria for freshwater fish / J.S. Alabaster, R. Lloyd. –– London: Butterworth, 1980. –– Р. 85––102.

Report on ammonia and inland fisheries. European Island Fisheries Advisory Comnission / Working party on water quality criteria for European freshwater fish. –– FAO of the UN. /EIFAC, Rome –– 1970. –– 12 p.

Abdalla A. Effect of chronic ammonia exposure on growth performance, serum growth hormone (GH) levels and gill histology of nile tilapia (Oreochromis niloticus) / A. Abdalla, El-Shebly, Heba Allah M.J. Gad // Microbiol. Biotech. Res. –– 2011. –– 1 (4). –– Р.183––197.

Voda rybohospodars'kykh pidpryiemstv. Zahal'ni vymohy ta normy : SOU-05.01.-37-385:2006 / [Chynnyy vid 2007––07––16]. –– K.: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy, 2006. –– S. 7. (in Ukrainian).

Lowry O.H. Protein measurement with the folin phenol reagent / [O.H. Lowry, N.J. Rosebrough, A.L. Farr, R.J. Randall // Journal of Biological Chemistry. –– 1951. –– 193, № 1. –– Р. 265––275.

Shapiro D.K. Praktikum po biologicheskoy khimii. –– Minsk, Vysheyshaia shkola. –– 1976. –– 288 s. (in Russian).

Muradova G.R. Dinamika soderzhaniia belkov v syvorotke krovi segoletok karpa pri khronicheskom vozdeystvii tiazhelykh metallov / G.R. Muradova, A.I. Rabadanova // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniia. –– 2012. –– No 7. –– S.58––62. (in Russian).

Potrokhov O.S. Fizioloho-biokhimichni mekhanizmy adaptatsii ryb do zmin ekolohichnykh chynnykiv vodnoho seredovyshcha: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. biol. nauk: 03.00.10. K.: IHB NAN Ukrainy, 2011. –– 44 s. (in Ukrainian).

Shul'man G.E. DGK i nenasyshchennost' lipidov u ryb / G.E. Shul'man, T.G. Iuneva // Gidrobiol.zhurn. –– 1990. –– T. 26, No 6. –– S. 50––55. (in Russian).

Lav R.M. Khimicheskaia biologiia ryb / R. M. Lav. –– M.: Pishch. prom-st', 1976. –– 349 s. (in Russian).

Byiak V.Ya. Analiz hidrokhimichnykh pokaznykiv malykh richok Zakhidnoho Podillia / V.Ya. Byiak, B.Z. Liavrin, V.O. Khomenchuk // Naukovi zapysky Ternopil's'koho nats. ped. universytetu im. V. Hnatiuka. Seriia Biolohiia. –– 2010. –– No 4. –– S. 115––121. (in Ukrainian).

Spott S. Soderzhanie ryby v zamknutykh sistemakh / S. Spott. –– M.: Legk. i pishch. prom-st', 1983. –– 192 s. (in Russian).

Potrokhov O.S. Sezonni zminy zahal'nykh biokhimichnykh pokaznykiv koropiv pid vplyvom spoluk alokhtonnoho azotu / O.S. Potrokhov, O.H. Zin'kovs'kyy, N.O. Mohylevych // Rybohospodars'ka nauka Ukrainy. –– 2010. –– No. 2. –– S. 72––79. (in Ukrainian).

Romanenko V.D. Gormonal'nyy mekhanizm energoobespecheniia adaptatsii ryb k vozdeystviiu mineral'nogo azota / V.D. Romanenko, A.S. Potrokhov // Gidrobiol. zhurn. –– 2010. ––T. 46, No 6. –– S.58––66. (in Russian).

Prychepa M.V. Hormonal Regulation of Adaptive Processes in Fishes to Impact of Abiotic factors (a Review) / M.V. Prychepa, O.S. Potrokhov // Hydrob. J. –– 2016. –– V. 52, i 3. –– P. 86––98.

Grubinko V.V. Rol' gliukozo-alaninovogo tsikla v obespechenii ammoniynogo gomeostaza u ryb v ekstremal'nykh usloviiakh / V.V. Grubinko, A.A. Zhidenko, A.F. Iavonenko // Ekologicheskaia fiziologiia i biokhim. ryb. –– Petrozavodsk: Izd-vo Karel. nauchn. tsentra RAN, 1992. − T. 1. − S. 76––78. (in Russian).

Khochachka P. Biokhimicheskaia adaptatsiia / P. Khochachka, Dzh. Somero. –– M.: Mir,1988. –– 568 s. (in Russian).

Kaplan L.A. Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation / L.A. Kaplan, A.J. Pesce. –– St. Louis, MO: Mosby. ––1996. –– 1064 р.

Zin'kovs'kyy O.H. Aktyvnist' laktatdehidrohenazy u deiakykh vydiv ryb z riznykh populiatsiy / O.H. Zin'kovs'kyy, O.S. Potrokhov, Yu.M. Khudiiash, V.P. Pustovhar // Naukovi zapysky Ternopil's'koho nats. ped. universytetu im. V. Hnatiuka. Ser. Biolohiia. –– 2011. –– Vyp. 2 (47). –– S. 182––186. (in Ukrainian).

Diamantino T.C. Lactate dehydrogenase activity as an effect criterion in toxicity tests with Daphnia magna Straus / T.C. Diamantino, E. Almeida, A.M. Soares, V.M. Guilhermino //Chemosphere. –– 2001. –– 45(4–5). –– Р. 553––560.

Oluah N.S. Effect of exposure to sublethal concentrations of gammalin 20 and actellic 25 ec on the liver and serum lactate dehydrogenase activity in the fish Clarias albopunctatu / N.S. Oluah, J.C. Ezigbo, N.C. Anya // Animal Research International, –– 2005. –– Vol. 2, № 1. –– Р. 231––234.

Velisek J. Effects of acute exposure to bifenthrin on some haematological, biochemical and histopathological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / J. Velisek, Z. Svobodova, V. Piackova // Veterinarni Medicina. –– 2009. –– Vol. 54, № 3. –– Р. 131––137.

Rajamanickam V. Effect of heavy metals induced toxicity on metabolic biomarkers in common carp (Cyprinus сarpio L.) / V. Rajamanickam, N. Muthuswamy // Maejo Intern J Sci Technol. –– 2008. –– Vol. 2, № 1. –– Р. 192––200.

Mukherjee S. Acclimation Induced Responses of SDH Activity of Tilapia (Oreochromis mossambicus) Following Introduction in a New Pond Habitat / S. Mukherjee, Ch. Pradhan, B.B. Jana / Journal of Applied Aquaculture. ––2009. ––Vol. 21, № 3. –– Р. 169 ––182.

Romanenko V.D. Kal'tsiy i fosfor v zhiznedeiatel'nosti gidrobiontov. / V.D. Romanenko, O.M. Arsan, V.D. Solomatina. –– K.: Naukova dumka –– 1982. –– 152 s. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.1.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 K. Kofonov, O. S. Potrokhov, O. G. Zinkovskiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.