EFFICIENCY OF PLANTAFOL FERTILIZER IN SOYBEAN CROPS FOR LACK OF NUTRITIONAL ELEMENTS IN HAPLIC CHERNOZEMS

I. S. Broshchak, O. B. Kononchuk, S. V. Pyda, A. I. Herts, N. V. Herts

Abstract


The agrochemical composition of chernozems typical of the agrobiological laboratory of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University has been studied and the economic expediency of using complex mineral fertilizer Plantafol 10.54.10 during cultivation of soybeans, to eliminate the shortage of some elements of mineral nutrition and increase crop productivity was analyzed.
It was found that chernozems is characterized by a close to neutral exchange (pH 5.6) and hydrolytic (2.16 mg-eq. / 100 g) reaction, an increased amount of absorbed bases (19.0 mg-eq. / 100 g) and increased rate of saturation of bases (89.8 %), which is typical of agricultural lands with high carbonate content. Сhernozem soil has a low amount of easily hydrolyzed Nitrogen (102.0 mg / kg), an average supply of humus (2.63 %) and mobile Phosphorus (71.0 mg / kg) and a very high level of metabolic Potassium (189.0 mg / kg).
Based on the specified agrochemical composition of the soil, taking into account the peculiarities of mineral nutrition of soybean plants, the importance for the formation of generative organs of Phosphorus and its ability to highly effective symbiotic nitrogen fixation in the study area, it is suggested to eliminate possible shortages of soil nutrients, in the first of Phosphorus, foliar fertilization with Plantafol 10.54.10.
Complex mineral fertilizer Plantafol 10.54.10 contains Nitrogen – 10 %, Phosphorus – 54 %, Potassium – 10 %, as well as trace elements in chelated form EDTA – Boron 0.02 %, Iron – 0, 07 %, Manganese – 0.03 %, Zinc – 0.01 %, Copper – 0.005 %.
It was found that double foliar fertilization with Plantafol 10.54.10 fertilizer at a dose of 3 kg / ha increases the yield of soybean grain cultivar Annushka, which is grown on chernozems typical of agrobiolaboratory, by 0.34 t / ha or 15.5 %. Yield growth was mainly due to a 16.8 % higher biological yield of aboveground mass and an increase in the number of beans on plants – by 15.3 %, seed weight – 16.0 %, total number of seeds – 11.4 %, as well as less pronounced increase in the height of attachment of the lower beans, the density and height of plants in the crop and the weight of 1000 seeds. The length of the fruits and their glazing did not change as affected by fertilizer.
The obtained data allow to offer foliar fertilization with complex fertilizer Plantafol 10.54.10, as one of the elements of the system of soybean fertilization on chernozems with close to neutral reaction, increased amount of absorbed bases, low amount of easily hydrolyzed Nitrogen, average supply of humus and mobile Potassium and a very high level of exchangeable Potassium, which reduces the negative impact of deficiencies in the root nutrition of plants, increases crop productivity and provides additional income of 4078 UAH / ha.

Keywords


Haplic Chernozems; fertility of soils; Plantafol 10.54.10 fertilizer; soybean; productivity

References


Atlas pochv Ukraynskoi SSR / Breus N. M y dr.; pod red. N. K. Krupskoho y N. Y. Polupana. Kyev : Urozhai, 1979. 160 s. [in Ukrainian]

Biolohichnyi azot u systemi zemlerobstva / V. P. Patyka ta in. Zemlerobstvo. 2015. Vyp. 2. S. 12–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemlerobstvo_2015_2_4. [in Ukrainian]

Hadzovskyi H. L., Novytska N. V., Martynov O. M. Urozhai i yakist zerna soi pid vplyvom inokuliatsii ta pozakorenevoho pidzhyvlennia. Tavriiskyi naukovyi visnyk. 2020. № 111. S. 44–48. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.5. [in Ukrainian]

Herts A. I., Kononchuk O. B. Vplyv pozakorenevoho pidzhyvlennia Plantafolom na deiaki fiziolohichni pokaznyky i produktyvnist soi kulturnoi (Glycine max Moench.). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Biolohiia. Ternopil, 2019. № 1 (75). S. 121–128. [in Ukrainian]

Horodnii M. M. Ahrokhimiia: pidruch. Kyiv : Aristei, 2008. 936 s. [in Ukrainian]

Hospodarenko H. M. Ahrokhimiia: pidruchnyk. Kyiv : Ahrarna osvita, 2013. 406 s. [in Ukrainian]

Hospodarenko H. M., Prokopchuk I. V., Boiko V. P. Zasvoiennia osnovnykh elementiv zhyvlennia soieiu z gruntu y dobryv. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. Mizhvid. tem. nauk. zbirnyk. 2020. Vyp. 88. Kharkiv: NNTs «IHA im. O. N. Sokolovskoho». S. 63–70. DOI: https://doi.org/10.31073/acss89-07. [in Ukrainian]

HOST 27821-88 Pochvы. Opredelenye summы pohloshchennыkh osnovanyi po metodu Kappena. [Srok deistvyia s 1990-01-01]. Yzd. ofyts. Moskva : Hosudarstvennыi komytet SSSR po standartam, 1988. 7 s. [in Russian]

Gruntoznavstvo: pidruchnyk / D. H. Tykhonenko ta in.; za red. D. H. Tykhonenka. Kyiv : Vyshcha osvita, 2005. 703 s. [in Ukrainian]

Derzhavnyi reiestr pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannia v Ukraini za 2020 r. Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. URL: https://mepr.gov.ua/content/ derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html. [in Ukrainian]

Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini na 2020 rik. Ukrainskyi instytut ekspertyzy sortiv roslyn. URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin. [in Ukrainian]

DSTU 4115:2002 Grunty. Vyznachennia rukhomykh spoluk fosforu i kaliiu za modyfikovanym metodom Chyrykova. [Chynnyi vid 2003-01-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2002. 12 s. [in Ukrainian]

DSTU 4287:2004 Yakist gruntu. Vidbyrannia prob. [Chynnyi vid 2005-07-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2005. 9 s. [in Ukrainian]

DSTU 4289:2004 Yakist gruntu. Metody vyznachannia orhanichnoi rechovyny. [Chynnyi vid 2005-07-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 18 s. [in Ukrainian]

DSTU 4362:2004 Yakist gruntu. Pokaznyky rodiuchosti gruntiv. [Chynnyi vid 2006-01-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 36 s. [in Ukrainian]

DSTU 7537:2014 Yakist gruntu. Vyznachennia hidrolitychnoi kyslotnosti. [Chynnyi vid 2015-04-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Minekonomrozvytku Ukrainy, 2015. 10 s. [in Ukrainian]

DSTU 7863:2015 Yakist gruntu. Vyznachennia lehkohidroliznoho azotu metodom Kornfilda. [Chynnyi vid 2016-07-01]. Vyd. ofits. Kyiv : DP «UkrNDNTs», 2016. 9 s. [in Ukrainian]

DSTU ISO 10390:2001 Yakist gruntu. Vyznachannia rN (ISO 10390:1994, IDT). [Chynnyi vid 2003-07-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Derzhstandart Ukrainy, 2003. 14 s. [in Ukrainian]

DSTU ISO 11464:2007 Yakist gruntu. Poperednie obrobliannia zrazkiv dlia fizyko-khimichnoho analizu (ISO 11464:2006, IDT). [Chynnyi vid 2009-10-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2007. 12 s. [in Ukrainian]

Dudka V. Pozakoreneve pidzhyvlennia roslyn. Khybni teorii ta praktychni pomylky. Ahronom. 2010. URL: https://agronom.com.ua/pozakoreneve-pidzhyvlennya-hybni-teoriyi-ta-praktychni-pomylky/. [in Ukrainian]

Kanash O. P., Laktionova T. M., Medvediev V. V. Grunty. Natsionalnyi atlas Ukrainy. URL: http://wdc.org.ua/atlas/4100200_d.html. (data zvernennia 26.01.2021). [in Ukrainian]

Kartohrafichni dani Google. URL: https://www.google.com.ua/maps/ @49.542127,25.568067,127m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0. [in Ukrainian]

Kozachenko L. P. V Ukraini nalichuietsia 24 mln ha chornozemiv – vcheni. SuperAgronom.com. Holovnyi sait dlia ahronomiv. URL: https://superagronom.com/news/2430-v-ukrayini-nalichuyetsya-24-mln-ga-chornozemiv--vcheni. [in Ukrainian]

Kompleksni khelatovani dobryva u posivakh pshenytsi. Naukovo-metodychni rekomendatsii / Bohdan M. M ta in. Kyiv : TOV «TsP «KOMPRYNT»», 2016. 32 s. [in Ukrainian]

Kononchuk O. B. Navchalna praktyka z osnov silskoho hospodarstva: navch. posib. 3-e vyd., vyprav., dopov. Ternopil : FOP Osadtsa Yu. V., 2020. 136 s. [in Ukrainian]

Kononchuk O. B., Isak Ya. V., Paskevych O. Ya. Vplyv pozakorenevoho pidzhyvlennia dobryvom Plantafol na heneratyvni orhany i produktyvnist kvasoli zvychainoi (Phaseolus vulgaris L.) i soi kulturnoi (Glycine max Moench.). Naukovi chytannia, prysviacheni 120-richchiu vidkryttia podviinoho zaplidnennia u pokrytonasinnykh roslyn profesorom Universytetu sviatoho Volodymyra S. H. Navashynym: mater. nauk. chytan (m. Ternopil, 6–8 liut. 2019 r.). Ternopil : Vektor, 2019. S. 144–149. [in Ukrainian]

Kononchuk O. B., Pyda S. V., Hryhoriuk I. P. Vplyv kompozytsii dobryv «Baikalu EM-1 U» ta «Ryzobofit» na soiu kulturnu (Glycine max (L.) Merr.). Bioresursy i pryrodokorystuvannia. 2010. T. 2, № 1-2. S. 12–21. [in Ukrainian]

Kots S. Ya., Patyka V. P. Biolohichna fiksatsiia azotu ta yii znachennia v azotnomu zhyvlenni roslyn. Fiziolohiia roslyn: problemy ta perspektyvy rozvytku: u 2 t. / NAN Ukrainy, In-t fiziolohii roslyn i henetyky, Ukr. t-vo fiziolohiv roslyn; holov. red. V. V. Morhun. Kyiv : Lohos, 2009. T. 1. S. 344–386. [in Ukrainian]

Nazarenko I. I., Polchyna S. M., Nikorych V. A. Gruntoznavstvo: pidruch. Chernivtsi: Knyhy KhKhI, 2008. 400 s. [in Ukrainian]

Naukovi doslidzhennia z monitorynhu ta obstezhennia silskohospodarskykh uhid Ukrainy za rezultatamy Х turu (2011–2015 rr.) / za red. I. P. Yatsuka. Kyiv, 2018. 64 s. URL: http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/stan-gruntiv/. [in Ukrainian]

Naukovi osnovy vedennia zernovoho hospodarstva / Saiko V. F. ta in. Kyiv : Urozhai, 1994. 336 s. [in Ukrainian]

Natsionalna dopovid pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy / avtor. sklad: Prysiazhniuk M. V. ta in. Kyiv, 2010. 111 s. URL: http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2013/07/stan_gruntiv.pdf. [in Ukrainian).

Nibulon. URL.: https://nibulon.com/data/zakupivlya-silgospprodukcii/zakupivelni-cini.html#price. [in Ukrainian]

Orynyk B. I., Brovko O. Z., Fedorchak Yu. T. Vtomlena zemlia, abo suchasnyi stan rodiuchosti gruntiv Ternopilshchyny. Okhorona gruntiv : zb. nauk. pr. DU «Derzhgruntokhorona». 2019. Spetsvypusk. Monitorynh gruntiv yak nevidiemna chastyna monitorynhu dovkillia : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 23–25 lyp. 2019 r.). S. 54–55. [in Ukrainian]

Pozniak S. P. Chornozemy Ukrainy: heohrafiia, heneza i suchasnyi stan. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. 2016. № 1. S. 9–13. [in Ukrainian]

Polchyna S. M., Nikorych V. A., Danchu O. A. Zastosuvannia suchasnoi systemy klasyfikatsii gruntiv FAO/WRB do karty gruntovoho pokryvu Chernivetskoi oblasti. Gruntoznavstvo. 2004. T. 5, № 1–2. S. 27–33. [in Ukrainian]

Roslynnytstvo. Tekhnolohii vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur / Lykhochvor V. V. ta in.; za red. Lykhochvora V. V., Petrychenka V. F. 3-ye vyd., vyprav., dopov. Lviv : NVF «Ukrainski tekhnolohii», 2010. 1088 s. [in Ukrainian]

Sanin Yu. V., Sanin V. A. Osoblyvosti pozakorenevoho pidzhyvlennia silskohospodarskykh kultur mikroelementamy. Ahronomiia Sohodni. 2012. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/218-osoblyvosti-pozakorenevoho-pidzhyvlennia-silskohospodarskykh-kultur-mikroelementamy.html. [in Ukrainian]

Soievyi Vik. URL: http://www.soya-ua.biznes-pro.ua/product.php?id=30420. [in Ukrainian]

Tarasenko O. Lystkove pidzhyvlennia zernovykh mikroelementamy. Propozytsiia. 2017. URL: https://propozitsiya.com/ua/listkove-pidzhivlennya-mikroelementami-zernovih. [in Ukrainian]

AgriSol. URL: https://agrisol.ua/.

Growth stages of mono- and dicotyledonous plants: BBCH Monograph / Edited by Uwe Meier; Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry. 2 Edition. Berlin; Boston: Blackwell Wissenschafts-Verlag, 2001. 158 p.

Lisovskiy Andriy, Harbar Vladyslav. Humus conditions of the Pre-Dnisterian Podolia Haplic Chernozems. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2017. 27 December. P. 204-213. DOI: 10.30970/vgg.2017.51.8859.

Marschner P. Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants. 3rd ed. London, UK : Academic Press, 2012. 652 p. URL: https://www.sciencedirect.com/ book/9780123849052/marschners-mineral-nutrition-of-higher-plants.
DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.1-2.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 I. S. Broshchak, O. B. Kononchuk, S. V. Pyda, A. I. Herts, N. V. Herts

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.